BullGuard Hjälp

Hem > Uppdateringar

Sök efter uppdateringar

Du kan välja om BullGuard ska uppdateras automatiskt eller om du vill göra det manuellt.


I standardinställningen uppdateras BullGuard minst en gång varannan timme.

Du kan välja om BullGuard ska uppdateras automatiskt eller manuellt under Systemstatus . I standardinställningen sker uppdateringarna varannan timme utan att det stör ditt arbete. Du kommer inte ens märka det eftersom det sker i bakgrunden.

Klicka på knappen Sök efter uppdateringar under Hem om du vill göra en manuell uppdatering.

Uppdatera BullGuard manuellt

Steg 1.

När du gör en manuell uppdatering sker följande. Efter att du klickat på Sök efter uppdateringar kommer BullGuard ansluta till BullGuards servrar och se om det finns några nya säkerhets- eller programuppdateringar.

Programuppdateringar kan vara felkorrigeringar, programförbättringar eller finjusteringar av programvaran.

Steg 2.

Om det finns uppdateringar kommer BullGuard visa alla dessa i uppdateringsfönstret. Klicka på Uppdatera för att installera nya uppdateringar och Avbryt för att avsluta hela processen.

Steg 3.

Nästa steg är att installera de uppdateringar som finns. I vissa fall måste BullGuard startas om för att ändringarna ska få effekt. Detta kan innebära att datorn arbetar långsammare under några sekunder.

Steg 4.

BullGuard kommer nu att informera dig om uppdateringarna installerades korrekt. Om det rör sig om viktiga programuppdateringar kan du behöva starta om datorn för att ändringarna ska få effekt. När uppdateringen är klar kommer det stå 0 under "Senast uppdaterad" under Hem.