BullGuard Hjälp

Komma igång > Installera BullGuard > Installation

Så här installerar du BullGuard Backup steg för steg

 


Windows säkerhetsvarning

När du kör BullGuards nedladdningsverktyg eller BullGuards installationsprogram visas en säkerhetsvarning från Windows. Visas en varning från Windows Vista/7 UAC, klicka på knappen Ja.

Windows Vista/7 popup-meddelande för Kontroll av användarkonto

Installera BullGuard

Steg 1

Först visas välkomstskärmen. Du uppmanas stänga ej sparade dokument då vissa steg i installationsprocessen kan kräva omstart för att fungera ordentligt. Klicka på Nästa för att fortsätta.

Innan du fortsätter installationen måste du godkänna EULA (Licensvillkoren) där det finns information om både användarens och BullGuard Ltd:s ansvar. Vill du installera BullGuard enligt standardinställningarna, klickar du bara på Nästa för att starta installationsprocessen.

 Anpassa

Klicka på knappen Anpassa för att ange var BullGuard har installerats. I standardinställningen kommer programmet hamna under Program. Vill du ändra det, anger du en annan plats eller klickar på Bläddra för att spara filen där du vill. Klicka på knappen Installera för att fortsätta.

Steg 2

När du har klickat på Installera kommer ett nytt fönster öppnas där du kan se hur lång tid som återstår av installationen. Stäng inte detta fönster innan installationen är klar. När installationen är klar (100 %) visas ett nytt fönster.

Steg 3

Direkt efter att BullGuard Backup installerats på datorn kan du använda programmet genom att logga in med användarnamn och lösenord. Klicka på Avsluta för att starta programmet.